Revízie


Revízie – odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení a bleskozvodov

revizie-fotoNa vykonávanie revízii používame modernú meraciu techniku od popredných výrobcov  meracích prístrojov. tj. Metra Blansko – Czech republic, Electron Prešov- Slovakia, Kyoritsu – Japan, ILLKO s.r.o,Czech republic,

 Ponúkame:

 • Vykonávame komplexné služby v oblasti bezpečnosti elektrických zariadení a bleskozvodov , odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie) vyhradených technických zariadení elektrických s napätim do 1000V vrátane bleskozvodov v priestoroch bez nebezpečenstva výbuchu (trieda objektov A) ako aj v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu  (trieda objektov B).
  • Revízie elektrických zariadení a inštalácií
  • Revízie systémov ochrany pred  bleskom (bleskozvody)
  • Revízie elektrických spotrebičov, elektrického ručného náradia, kancelárskej a výpočtovej techniky
  • Revízie a kontroly elektrických strojov
  • Revízie elektrických zariadení v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu horľavých prachov, horľavých plynov a pár  
 • Evidujeme a archivujeme údaje z prevedených  elektro revízií a revízii bleskozvodov. Strážime tak za Vás termíny vypršania týchto revíznych správ a včas Vás informujeme o nutnosti vykonania ďalšej pravidelnej revízie.